Specialisaties

Ik blijf voortdurend mijn vakkennis uitbreiden door het volgen van cursussen en specialisaties, zoals:

Acne

Dineke Pelgrom is een geregistreerde acnespecialist. Ze heeft een AGB-code en is aangesloten bij de ANBOS. Daardoor kunnen Acnebehandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, zie hiervoor de voorwaarden in je polis.

Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gedaan. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan gemaakt. De behandelfrequentie wordt afgestemd op de actuele huidconditie. Dit betekent vaak dat er gestart wordt met een kuur van een aantal behandelingen kort op elkaar om het vervolgens af te bouwen tot een behandeling eenmaal in de 4 a 6 weken. Je krijgt informatie, tips en adviezen op papier mee zodat je thuis alles nog eens rustig na kunt lezen. Uiteraard krijg je  een persoonlijke begeleiding tijdens het gehele proces.

Lees meer

De getinte en donkere huid

Dineke Pelgrom heeft zich gespecialiseerd in de getinte/ donkere huid en kan u helpen om uw huid in goede conditie te krijgen/houden met speciaal op de getinte/donkere huid afgestemde producten en behandelingen.

Je zou denken dat alle huiden het zelfde zijn maar dat is niet het geval. De gepigmenteerde/ donkere huid heeft een aantal essentiële verschillen met de kaukasische (blanke) huid. Hierdoor voldoen veel verzorgingsproducten en behandelingen niet voor de getinte/donkere huid.

Lees meer

Adertjes, steelwratjes en andere huidoneffenheden

Dineke Pelgrom beschikt over apparatuur waarmee d.m.v. elektrocoagulatie storende adertjes, bloedblaasjes en steelwratjes en goedaardige huidoneffenheden kunnen worden verwijderd.

Lees meer